Demà serà un altre dia.

diumenge, 14 de gener de 2018

Girona aposta pel cinema Truffaut com a servei públic

L’Ajuntament de Girona presenta demà en el ple el nou conveni amb el Col·lectiu de Crítics, que el gestiona, per millorar l’eficiència de la gestió.
 L’Ajuntament de Girona presentarà demà en el ple la proposta perquè el cinema
Truffaut passi a ser un “servei públic municipal de cinema en versió original”, a través d’un nou conveni amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que gestiona el Truffaut des de l’any 2000, quan va obrir les seves portes en el seu actual espai: una sala remodelada de l’antic cinema Modern. L’últim conveni entre l’Ajuntament –propietari de la sala– i el Col·lectiu de Crítics va acabar el 31 de març del 2010, i des d’aquella data quedava pendent un nou conveni que “adaptés el servei a la nova realitat del moment i que permetés un millor desenvolupament dels principis inspiradors que van motivar la seva creació”, en paraules del regidor de Cultura, Carles Ribas. Segons va dir, “els bons resultats obtinguts feien necessari mantenir el model de gestió indirecte del servei”, de manera que continuï en mans del Col·lectiu de Crítics, al qual es va adjudicar el 14 de setembre del 2000 en un concurs públic, amb unes bases en què s’especificava que l’entitat adjudicatària no podia tenir afany de lucre i que, si el cinema tenia superàvit, els diners servirien per millorar la programació. I en el cas que hi hagués pèrdues econòmiques, l’Ajuntament se’n faria càrrec fins al 50 per cent.
“Aquesta proposta de servei millora l’eficiència de la gestió, facilitant-hi la utilització de mitjans i serveis públics; contribueix a la realització d’activitats d’utilitat pública i compleix la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”, afegeix Ribas, que afirma que “el Truffaut és a Girona el pal de paller del cinema en versió original, alternatiu, no comercial i de creació”, i que amb aquesta mesura es garanteix “el sosteniment econòmic d’una activitat que en el circuit comercial no existeix”. Ara, el Truffaut rep 31.000 euros anuals de l’Ajuntament i tot fa pensar que, segons el nou conveni, deixarà de percebre una quantitat fixa i passarà a demanar a les arques municipals els diners que necessiti per cobrir les seves despeses, sempre justificades. Segons el president del Col·lectiu de Crítics, Guillem Terribas, el Truffaut és un dels equipaments culturals municipals en què la taquilla cobreix un tant per cent més alt del seu pressupost. El 2017 va ser un any especialment bo per al Truffaut, gràcies a l’èxit d’Estiu 1993, que va estar cinc mesos en cartellera.
Xavier Castillón, publicat en el Punt-Avui 14.01.2017

* Nota: Els dos darrers anys, no s'ha utilitzat del tot tot el pressupost destinat al Cinema Truffaut (31.000 €).

L’APUNT

El cinema Truffaut, un servei públic

L’Ajuntament de Girona vol refermar el seu compromís amb el cinema Truffaut de Girona considerant-lo, a partir d’ara, un “servei públic municipal”. De fet, el cinema gestionat des de l’any 2000 a l’antic Modern pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona –amb una etapa prèvia, com a iniciativa privada, entre el 1992 i el 1998– ha fet i continua fent, dia a dia, una gran feina per la difusió del cinema d’autor i/o en versió original a Girona: un cinema “no comercial”, la qual cosa no vol dir que sigui necessàriament minoritari. Ho ha demostrat, per exemple, el gran èxit d’Estiu 1993, que l’any passat va omplir moltes sessions al Truffaut: més que un cinema, un servei públic imprescindible per a la bona salut cultural de Girona.
El Punt-Avui 14.01.2017.